Galactica Quality Control

Oprogramowanie do kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  narzędzia kontroli jakości  kontrola jakości w produkcji   |  kontrola dostaw  |
  |  plany kontroli AQL  kontrola produktu   karty kontrolne   eliminacja wad produkcyjnych |


Kontrola jakości  jest podstawowym elementem towarzyszącym procesom wytwórczym w każdej firmie produkcyjnej. Właściwie i systematycznie prowadzona pozwala zredukować zarówno straty finansowe, jak i wiążące się z wizerunkiem przedsiębiorstwa.

Z chwilą, w której w danym produkcie powstają wady, przestaje on spełniać oczekiwania klientów. Zjawisko to prowadzi do powstania dodatkowych kosztów związanych z procesem produkcyjnym oraz negatywnej oceny odbiorców finalnych. Działania z zakresu kontroli jakości pozwalają zidentyfikować wady występujące w procesach produkcyjnych, a następnie ich usunięnie poprzez likwidację przyczyn je powodujących.
Program do kontroli jakości w firmach produkcyjnych Galactica Quality Control wspomaga zarówno kontrolę procesów wytwórczych jak i kontrolę dostawy materiałów i usług.

Obszary zastosowań narzędzia Galactica Quality Control:

Kontrola jakości procesu produkcyjnego

Dotyczy m.in. surowców, półproduktów, błędów ludzkich oraz awarii maszyn

Kontrola wyrobu gotowego

Umożliwia sprawdzenie produktu pod kątem jakościowym, ilościowym, funkcjonalnym i wizualnym

Kontrola dostaw

Dotyczy m.in. surowców, półproduktów, błędów ludzkich oraz awarii maszyn

Wybrane funkcje programu do kontroli jakości  Galactica Quality Control

Nasze pozostałe programy dla firm:

Oprogramowanie do jakości QMS Panotica Hydra

Program do zarządzania ruchem CMMS Taurus

Matryca kompetencji Skill Matrix

Galactica Reklamacje